Apostel Johannes

Ruhestätte des letzten Apostels © Alexandra & Paul R. Retzmanik
 

Deutsch   Das Buch der Offenbarung

"... und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr.
Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann.

Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach:
Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst,
Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein; und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen,
und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen.

Und der auf dem Thron saß, sprach:
Siehe, ich mache alles neu! Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiß!" ...
 
English   The Book of Revelation

"... and I saw a new heaven and a new earth: for the first heaven and the first earth were passed away; and there was no more sea.
And I John saw the holy city, new Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband.

And I heard a great voice out of heaven saying:
Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people,
and God himself shall be with them, and be their God.
And God shall wipe away all tears from their eyes; and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain:
for the former things are passed away.

And he that sat upon the throne said:
Behold I make all things new. And he said unto me, Write: for these words are true and faithful" ...
 
Polski   Księga Objawienia

"... I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma.
I Miasto Święte - Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża.

I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu:
«Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On będzie "BOGIEM Z NIMI"
I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby,
ni krzyku, ni trudu już [odtąd] nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły».

I rzekł Zasiadający na tronie:
«Oto czynię wszystko nowe». I mówi: «Napisz: Słowa te wiarygodne są i prawdziwe».